Posts tagged ‘studie’

HR Directeur populairste rol voor topvrouwen

Wereldwijd worden anno 2014 24% van de topfuncties bekleed door vrouwen. Kijken naar deze groep topvrouwen, vervult het merendeel van hen de rol van HR Director. De minst populaire positie onder vrouwen is niet geheel verwonderlijk de rol van Chief Information Officer (CIO). In het rapport ‘Women in Business’ analyseerde Grant Thornton de positive van vrouwen in de wereldwijde arbeidsmarkt. Het accountants- en adviesbureau keek ondermeer naar de opleidings-achtergrond, het aantal vrouwen in management posities en het gebruik van HR initiatieven voor meer vrouwelijke participatie in het personeelsbestand. Het onderzoek is gebaseerd op input van ruim 6.700 (senior) managers werkzaam bij mid-market bedrijven in 45 landen.

Advertisements

Continue Reading March 19, 2014 at 3:29 pm

Meer mensen verwachten geen werk te vinden

In 2013 waren er 70 duizend personen die de kans op succes zo klein vonden dat ze niet naar werk hebben gezocht. Dit zijn er bijna twee keer zoveel als in 2008. Vooral 55- tot 65-jarigen waren pessimistisch over het vinden van een baan.

Continue Reading March 10, 2014 at 6:51 pm

Nieuwe studie Idea Consult over dienstencheques toont uitdagingen regionalisering

Een cruciale vaststelling in het onderzoek is dat de bedrijfskost reeds in 2012 gemiddeld hoger ligt dan de inruilwaarde van een cheque. De oplopende kosten zijn in hoofdzaak het gevolg van de stijgende loon- en werkingskosten. Het is enkel door bijkomende inkomsten uit tewerkstellingspremies en bijkomende vergoedingen aan de gebruiker, dat de balans in 2012 nog licht positief was. De conclusie is dat het huidige model aan herziening toe is vanuit een bekommernis rond de duurzaamheid van de tewerkstelling van de 151.137 dienstenchequemedewerkers en de leefbaarheid van de 2.753 dienstenchequebedrijven die in 2012 actief waren binnen het stelsel. Zoals Idea Consult laat opmerken is de sector goed voor 4,3% van alle jobs in België en is het daarmee een belangrijke pool van jobs voor laaggeschoolde werknemers in tijden van de-industrialisatie van de werkgelegenheid en delokalisaties.

Continue Reading March 6, 2014 at 8:29 am

Pendelen maakt mensen ongelukkig

Jobcorner map kaart afstand station werkplek

(voorbeeld https://www.jobcorner.com/Onderhoudselektricien/Samsonite-Europe-nv/Oudenaarde/be/job-48)

Pendelaars zijn minder tevreden over hun leven dan thuiswerkers en vinden hun job ook minder waardevol. Dat blijkt uit een studie van het Britse Office for National Statistics (ONS).

Pendelen maakt mensen ongelukkig, zeker als ze meer dan een halfuur op een bus zitten, lezen we woensdag in De Standaard. ‘Pendelaars zijn gemiddeld minder tevreden over hun leven, vinden hun werk minder de moeite waard en zijn ongelukkiger en meer gestrest dan mensen die niet pendelen’, zegt het rapport.

De gevolgen zijn het grootst wanneer de reistijd naar het werk zestig tot negentig minuten bedraagt.

Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van een jaarlijkse peiling die mensen vraagt waar ze werken, hoe lang ze naar hun werk reizen, hoe tevreden ze zijn over hun leven en hoe gelukkig of gestrest ze zich de vorige dag hebben gevoeld.

Uit een vergelijking van de transportmiddelen blijkt dat mensen die met de bus pendelen hun werk minder waardevol vinden dan mensen die de auto nemen. Treinreizigers zijn dan weer meer gestrest. Wie te voet naar zijn werk gaat, is minder tevreden dan autorijders. Maar mensen die zeggen dat ze ‘anders’ reizen, bijvoorbeeld met de fiets, zijn tevredener en minder gestrest dan de chauffeurs.

Bron: Het Nieuwsblad

Vind jobs dicht bij jouw in de buurt via Jobcorner.com

February 20, 2014 at 5:07 pm

Werkgelegenheid gaat goede kant op

Nadat het een tijd bergaf ging met de werkgelegenheid, schijnt het tij eindelijk te keren. Tijdens het 3de kwartaal van vorig jaar kwamen er netto 6.300 banen bij ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Deze positieve evolutie van de werkgelegenheid gaat, sinds begin 2013, vergezeld van een stijgende trend in de economische groei. De activiteit in de uitzendsector kondigt eveneens een toekomstige verbetering van de werkgelegenheidssituatie aan, aangezien de uitzendsector sinds september 2013 in een stijgende lijn zit.

Naast deze elementen, die wijzen op een recent herstel van de werkgelegenheid en op een verbetering van de conjunctuur, blijft de werkloosheid echter aanhoudend op een hoog peil: eind 2013 was 8,4% van de bevolking werkloos. Vooral de situatie van de jongeren, van wie meer dan 1/5 in de werkloosheid vertoeft, is bijzonder onrustwekkend.

VBO – Daarom is het van cruciaal belang alle nodige maatregelen te nemen om het concurrentievermogen, de groei en zo de werkgelegenheid te ondersteunen en de werkzoekenden aan te moedigen, te activeren en te begeleiden, om zo dit herstel te bevestigen en de werkloosheid terug te dringen.

Driemaandelijkse evolutie van de werkgelegenheid en van de groei

Bron: NBB via VBO

Vind uw job op Jobcorner.com

February 18, 2014 at 4:08 pm

Hoogopgeleide vrouw verdient 155 euro minder dan man

Een hoogopgeleide vrouw verdient per maand gemiddeld 155,50 euro netto minder dan een man met dezelfde job. Op jaarbasis loopt zij dus 1.866 euro mis, ook als alle mogelijke verschillen weg zijn gefilterd. Dat blijkt uit een nog te verschijnen studie van arbeidspsycholoog Frederik Anseel (UGent), schrijft De Morgen.

Vrouwen met een masterdiploma krijgen elke maand 155,50 euro netto minder op de rekening bijgeschreven dan mannen met hetzelfde diploma, blijkt uit de studie. Samen met Gentse en Leuvense sociologen berekende Anseel de loonkloof onder hoogopgeleiden voor het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring. Ze baseerden zich op de Enquête naar de Arbeidskrachten, waaruit ze de gegevens van 8.924 hoogopgeleide Belgen hebben gefilterd.

(more…)

February 7, 2014 at 5:44 pm


Jobcorner.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com

Volg me op Twitter

Categories

Feeds

Follow The Jobcorner Blog on WordPress.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com