Werkbaar werk

March 30, 2014 at 5:47 pm

ACV

Het debat over werkstress en burn-outs woedt al een paar maanden. De werkbaarheidsmonitor van de SERV, een paritair beheerde instelling, meet voor 29 % van alle Vlaamse werknemers een problematische psychische vermoeidheid op het werk en voor 9,6% een acuut probleem. De meting betreft enkel werkgerelateerde stress! Bovendien kunnen veel mensen kunnen hun werk ook fysiek niet meer aan. Werkgerelateerde overbelastingsletsels aan rug, pezen, spieren en botten vormen een enorm probleem. Daarom wil het Vlaams ACV dat men via een verplichte jaarlijkse meting de werkbaarheid van jobs opvolgt (krachtlijn van congres ‘De nieuwe werkvloer’, 2013). De resultaten van deze werkbaarheidsmeting moeten dan naar het overleg : de ondernemingsraad, het Comité PB, de vakbondsafvaardiging en sectorale overlegorganen. Zodat werkgevers en werknemers samen de werkbaarheid van jobs en van de arbeidsorganisatie kunnen opvolgen en verbeteren.

Het probleem van werkbaar werk is dus algemeen gekend en erkend. Bijzonder eigenaardig dus dat Unizo vandaag fulmineert tegen een wet die het parlement recent zou gestemd hebben waarbij de werkgever “voortaan jaarlijks een uitgebreide risico-analyse voor alle werknemers moet laten uitvoeren”. Eigenaardig, want totaal fout! Die wet is er simpelweg niet. Wat is er dan wel? Volgens de welzijnswet moeten werkgevers op basis van éénmalige risico-analyse overleggen over een jaarlijks actieplan. Die risico-analyse hoeft niet jaarlijks overgedaan, maar wel aangepast bij wijzigingen in de arbeidsomstandigheden, na eventuele incidenten die op tekorten wijzen. Die risicoanalyse is deel van een preventieplan dat over 5 jaar loopt. De federale inspectie welzijn op het werk stelde in 48 % van de controles vast dat werkgevers deze verplichtingen rond risico-analyse en algemeen preventiebeleid niet nakwamen. Bijna één op twee werkgevers schieten dus tekort.

Er is dus géén nieuwe wet. Er is wel een schromelijk tekort in het naleven van de wet. Daarom wil het Vlaams ACV dat men via een verplichte jaarlijkse meting de werkbaarheid van jobs opvolgt. De resultaten van deze werkbaarheidsmeting moeten dan naar het overleg : de ondernemingsraad, het Comité PB, de vakbondsafvaardiging en sectorale overlegorganen. Zodat werkgevers en werknemers samen de werkbaarheid van jobs en van de arbeidsorganisatie kunnen opvolgen en verbeteren. Zodat ze in samenspraak jobs en loopbanen kunnen aanpassen aan de mogelijkheden, behoeften en wensen van de werknemer (‘het werkvermogen van de werknemer’). Dit past in een loopbaanmodel waarin de levensfase en de leeftijd van de werknemer een cruciale rol spelen.

Met deze aanpak zullen mensen langer in goede gezondheid blijven. Zo kunnen mensen langer hun werk volhouden. En meer voldoening en plezier uit hun werk halen. Uit ervaringen in Finland, waar al jaren met dit model gewerkt wordt, blijkt trouwens dat werknemers ook na hun pensionering langer gezond blijven. Een win-win voor werknemer, werkgever en de ganse samenleving.

Bron: Politics

Zoek in onze vacatures en vind uw job op Jobcorner.com.

Vind werk in België.

Advertisements

Entry filed under: België, gezondheid, Nederlandstalige berichtgeving, Overheid, Politiek, Research, Vakbonden, werken. Tags: , , , , , , , , .

Jeansmerk Levi’s schrapt wereldwijd 800 banen We zijn ongelukkig op ons werk


Jobcorner.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com

Volg me op Twitter

Categories

Feeds

Follow The Jobcorner Blog on WordPress.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com


%d bloggers like this: