Beleidsnota Economie en Ondernemen 2014-2019

March 6, 2014 at 9:27 am

Mathias De Clercq

Binnen de huidige economische context wil Stad Gent een proactief beleid voeren om de lokale economie te versterken en bijkomende jobs te creëren. In de beleidsnota Economie & Ondernemen van de Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, worden 50 concrete acties voorgesteld rond vijf centrale thema’s die de komende jaren voor een zo gunstig en duurzaam mogelijk lokaal ondernemingsklimaat moeten zorgen.

De beleidsnota kan je hier downloaden.

De beleidsnota Economie en Ondernemen is geen sluitstuk, maar een startpunt. De komende weken wordt een uitgebreid traject voorzien waarbij er in overleg gegaan wordt met diverse socio-economische actoren. Dat moet resulteren in een zo breed mogelijk draagvlak om via samenwerking uitvoering te geven aan de doelstellingen en acties opgenomen in de beleidsnota Economie & Ondernemen. Wie opmerkingen of suggesties heeft, kan die overmaken aan het kabinet van de schepen , e-mail kabinet.declercq@gent.be tot uiterlijk woensdag 19 maart 2014.

Bron: Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

Zoek in onze vacatures en vind uw job op Jobcorner.com.

Entry filed under: België, Nederlandstalige berichtgeving, Politiek, Tewerkstelling, Work / Werk. Tags: , , , , , , .

Nieuwe vooruitgang van de uitzendactiviteit in januari Sony wil in Zaventem 101 banen schrappen


Jobcorner.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com

Volg me op Twitter

Categories

Feeds

Follow The Jobcorner Blog on WordPress.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com

Jobcorner.com


%d bloggers like this: